Наказ
про порядок надання платних послуги

Положення
про порядок надання платних послуг

Положення
про ВПЦ "Київський університет"

 Видавнича справа в Київському університеті має давню історію. Ще 1835 року, за рік після відкриття Університету Св. Володимира запрацювала друкарня. Початок видавничої діяльності пов'язаний з ім'ям першого ректора університету М. Максимовича. В університеті вийшли друком його наукові праці та розвідки з історії української культури, мови. Уже за півстоліття обсяг виданих друкарнею книг, статей, авторами яких були провідні вчені університету, перевищував 600 назв.

Достойним продовжувачем університетських видавничих традицій став створений 1977 року редакційно-видавничий відділ, до завдань якого входило забезпечення університету методичною літературою.

2001 року було затверджено Положення про видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", де головною метою діяльності Центру визначено вдосконалення видавничої діяльності в університеті: спрямування її на підвищення рівня підготовки та постійне збільшення обсягів випуску друкованої продукції для забезпечення потреб університету. Центр координує всю видавничо-поліграфічну діяльність в університеті, зокрема, здійснює підготовку до друку, видання і тиражування підручників, навчальних посібників, хрестоматій, збірників наукових праць, текстів і конспектів лекцій, монографій, періодичних та інших видань.

Київський університет є засновником і видавцем знаного в Україні та за її межами "Вісника Київського університету", який видається за 23 серіями: "Астрономія", "Біологія", "Військово-спеціальні науки", "Географія", "Геологія", "Економіка", "Журналістика", "Іноземна філологія", "Інтродукція та збереження рослинного різноманіття", "Історія", "Кібернетика", "Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика", "Механіка. Математика", "Міжнародні відносини", "Проблеми регуляції фізіологічних функцій", "Радіофізика", "Соціологія та психологія", "Східні мови і літератури", "Українознавство", "Фізика", "Філософія. Політологія", "Хімія", "Юридичні науки".

При Центрі створено дизайн-клуб, до роботи у якому залучені викладачі – фахівці у сфері історії університету та провідні редактори Центру. Мета клубу – пропагування культу знань, загальної культури за допомогою видання науково-популярної літератури, кольорових буклетів, календарів та інших видань, які поширюють інформацію про об'єктивну оцінку минулого, пізнання сьогодення, орієнтацію на подальший майбутній розвиток університетської освіти одного з найстаріших й найбільших класичних університетів країни – Київського університету. ВПЦ складається з двох основних відділів – редакційного та виробничого. У редакційному відділі працюють досвідчені редактори, коректори, верстальники, технічні редактори та ін. Відділ забезпечений сучасною видавничою технікою та друкувальними пристроями. Саме тут здійснюється редакційна та додрукарська обробка матеріалів видань. Виробничий відділ – це безпосередньо друкарня, де працюють інженери-технологи, дизайнери, оператори різних видів друку, монтажисти, брошурувальники та ін. Друкарня забезпечена сучасним поліграфічним обладнанням від провідних виробників.

Зараз ВПЦ Київського університету є найкращим серед подібних структур у вищих закладах освіти України, що є здобутком вдалого поєднання власної видавничої й поліграфічної бази у єдиній структурі університету. Якщо у 1977 році редакційно-видавничий відділ видавав 300 др. арк. продукції, то тепер загальний обсяг університетських видань сягнув 3000 др. арк. на рік.

Університетські видання мають європейський рівень. Використовується папір високого ґатунку. Підручники та навчальні посібники, значна частина яких виходить друком під грифом Міносвіти України, видаються у фірмових серійних обкладинках. Уся продукція має повний видавничий супровід: міжнародні стандартні номери книг, періодичних видань (ISBN, ISSN), ББК, УДК, авторські права застережено.

Видання університету мають величезну читацьку аудиторію – студенти, аспіранти, викладачі й науковці університету та інших вищих закладів освіти. Виданнями Центру цікавляться книгарні, бібліотеки, широкий читацький загал.

Головна

Авторам

Про Нас

Контакти

+38(044) 239-32-22

/факс.+38(044) 239-32-22

© Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021